iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017
Περιφερειακό Συμβούλιο - Οικονομική Επιτροπή

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Συνεδριάζει την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης, υπό την προεδρία της αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μαρίας Λιονή.

Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, ενώ τα θέματα που θα τεθούν στο τραπέζι της συνεδρίασης αφορούν μελέτες έργων, συντήρηση και κατασκευή οδικού δικτύου σε διάφορα σημεία του νησιού, αντιπλημμυρικά έργα και αποκαταστάσεις ζημιών οδικού δικτύου, κατασκευή ράμπας καθέλκυσης σκαφών στη Σητεία, αποκατάσταση αθλητικών χώρων στην Ιεράπετρα, κ.λπ.

Αναλυτικότερα, τα θέματα ημερήσιας διάταξης, αφού πρώτα, όπως είθισται, γίνουν οι ανακοινώσεις του προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, είναι:

«1. Έγκριση πρακτικών Ι & ΙΙ και κρίση της με α.π. 98183/10.8.2015 ένστασης του διαγωνισμού για την διαδικασία ανάθεσης της μελέτης "Συμπληρωματικές Μελέτες κ.λπ. έργων της Π.Ε.Η., 2ο υποέργο: Συμπληρωματικές μελέτες έργων και αναλυτικά: 1. Γεωτεχνική έρευνα, μελέτη θεμελίωσης και τροποποίηση στατικής μελέτης κτιρίου ΟΚΑΝΑ & 2. Συμπληρωματική μελέτη κατολίσθησης περί τη χ.θ. 9+600 της οδού Χουδέτσι - Πύργος", προϋπολογισμού 49.942,04 € (με ΦΠΑ), σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 112070/16-9-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Ηρακλείου.

2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης, διακήρυξης δημοπρασίας και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού του έργου "Έργα υποδομής - αντιπλημμυρικά έργα - αποκαταστάσεις ζημιών του οδικού δικτύου περιφέρειας Κρήτης", Υποέργο: Έργα αποκατάστασης βατότητας οδικών τμημάτων Μαλάθυρος - Βουλγάρω και Μαλάθυρος - Σάσαλο, προϋπολογισμού: 240.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 107671/7-9-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης, διακήρυξης δημοπρασίας και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού του έργου "Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕΧ με κωδικό 03.05.15.002" - υποέργο: Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕΧ - Α' φάση 2015 με κωδικό 03.05.15.002.001 προϋπολογισμού 245.000,0 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 107674/7-9-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης, διακήρυξης δημοπρασίας και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού του έργου "Αποπεράτωση Συντήρησης ΕΟΔ Σητείας-Παχιάς Άμμου", προϋπολογισμού 825.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), της ΣΑΕΠ 002 και Κ.Α. 2013ΕΠ00200000, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 102535/24-08-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών ΠΚ

5. Έγκριση επαναληπτικής διακήρυξης δημοπρασίας, διάθεσης πίστωσης και σύστασης επιτροπής διαγωνισμού του έργου "Κατασκευή ράμπας καθέλκυσης σκαφών στο λιμάνι", προϋπολογισμού 52.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 112072/16-9-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λασιθίου.

6. α) Ακύρωση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την "Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του ηλεκτροφωτισμού του ΕΟΔ Κρήτης" ποσού 73.800,00 €. συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. της 6ης-8-2015. β) Έγκριση, εκ νέου, διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την "Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του ηλεκτροφωτισμού του ΕΟΔ Κρήτης" ποσού 73.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., γ) Έγκριση όρων της Διακήρυξης και δ) Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού και επιτροπής παραλαβής, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 109523/10-9-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.

7. Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου "Κατασκευή κυκλοφοριακής σύνδεσης νέου αρχαιολογικού μουσείου Μεσαράς" προϋπολογισμού 895.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 112250/16-9-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.

8. Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου "Έργα υποδομής - αντιπλημμυρικά έργα - αποκαταστάσεις ζημιών του οδικού δικτύου περιφέρειας Κρήτης. Υποέργο: Έργα αποκατάστασης βατότητας οδικών τμημάτων συνδεόμενων με ΠΕΟ στην περιοχή δήμου Πλατανιά", προϋπολογισμού 245.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 107493/04-09-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

9. Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου "Έργα υποδομής - αντιπλημμυρικά έργα - αποκαταστάσεις ζημιών του οδικού δικτύου περιφέρειας Κρήτης. Υποέργο: Έργα καθαρισμού και παρόχθιας προστασίας ρεμάτων βόρειας παραλιακής ζώνης ΠΕΧ - β' φάση" προϋπολογισμού 230.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 110234/11-09-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

10. Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου "Έργα υποδομής - αντιπλημμυρικά έργα - αποκαταστάσεις ζημιών του οδικού δικτύου περιφέρειας Κρήτης. Υποέργο: Έργα αποκατάστασης βατότητας οδικού τμήματος Μανωλιόπουλο - Συριλι - Μάλεμε και συνδεόμενοι δρόμοι", προϋπολογισμού 240.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 109287/09-09-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

11. Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου "Έργα υποδομής - αντιπλημμυρικά έργα - αποκαταστάσεις ζημιών του οδικού δικτύου περιφέρειας Κρήτης. Υποέργο: Έργα αποκατάστασης βατότητας οδικού τμήματος Χανιά - Αλικιανός - Φουρνές - Μέσκλα και συνδεόμενοι δρόμοι", προϋπολογισμού 240.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 111069/14-9-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

12. Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης "Συμπληρωματικές μελέτες για την ωρίμανση προς δημοπράτηση α) τμήματος του έργου Πιλαλήματα προς Σητεία μήκους 2,5km και β) ολοκλήρωση παράκαμψης Τσούτσουρα - Μακρύ Γιαλού - Ανάληψης", σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 96444/05-08-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λασιθίου.

13. Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου "Eπισκευή και συντήρηση εξωτερικών κουφωμάτων και επίστρωση δώματος προστώου διοικητηρίου" προϋπολογισμού 25.000,00  Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 111628/15-9-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου  

14. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Βελτιώσεις κτιριακών υποδομών - ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των παλαιών κτιρίων του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Χανίων" της πράξης "Βελτιώσεις κτιριακών υποδομών - ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των παλαιών κτιρίων του θεραπευτηρίου χρόνιων παθήσεων Χανίων", αναδόχου Κοινοπραξίας "Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. - ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ", σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 108940/09-09-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

15. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Συμπληρωματικές εργασίες περιβάλλοντα χώρου Λίμνης Αγιάς και βοηθητικού κτιρίου Μυής", αναδόχου ΛΥΚΟΥ ΣΟΦΙΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 111776/15-9-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

16. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Επέκταση των εγκαταστάσεων της μονάδας ΟΚΑΝΑ Ηρακλείου (Τροποποίηση υπάρχοντος ισογείου κτιρίου και προσθήκη κατ' επέκταση διώροφου κτιρίου γραφείων)", αναδόχου Κοινοπραξίας "Παπαχατζάκης Ι. - Τζιράκης Ι.", σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 109174/09-09-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

17. Έγκριση διάθεσης πίστωσης, διακήρυξης δημοπρασίας και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού του έργου "Αποκαταστάσεις - βελτιώσεις αθλητικών υποδομών Δήμου Ιεράπετρας ΠΕ Λασιθίου", σύμφωνα με την εισήγηση  της διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λασιθίου.

18. Έγκριση 5ου ΑΠΕ του έργου "Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε.Χ. 2011", σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 113146/18-9-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

19. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την συνέχιση λειτουργίας των συσκευών της Περιφέρειας Κρήτης του ασύρματου δικτύου επικοινωνιών φορέων πολιτικής προστασίας Κρήτης, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 313/17-9-2015 έγγραφο της Δ/νσης Πολίτικης Προστασίας Π.Κ

20. Έγκριση διάθεσης πίστωσης α) 6.150 € (με ΦΠΑ) για πληρωμή ισόποσων δαπανών για ενημέρωση, επικαιροποίηση και εμπλουτισμό του περιεχομένου της ιστοσελίδας τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης www.incrediblecrete.gr (ΑΔΑΜ:15REQ003017944) και β) 4.500€ (με ΦΠΑ) για πληρωμή ισόποσων δαπανών για την εφαρμογή και στήριξη του εκπτωτικού προγράμματος με στόχο την τόνωση της αγοράς και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου (ΑΔΑΜ:15REQ003023705), σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 361/4-9-2015 έγγραφο του Τμήματος Τουρισμού ΠΕ Ηρακλείου.

21. Πρακτική άσκηση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στις υπηρεσίες της Π.Κ. και της Π.Ε. Ηρακλείου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 111420/15-9-2015 έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης ΠΚ.

22. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας που αφορούν στη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στη διεθνή έκθεση ANUGA 2015 που θα πραγματοποιηθεί στις 10-14- Οκτωβρίου 2015 στην Κολωνία στο εκθεσιακό κέντρο Koelnmesse, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 111114/14-9-2015 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΚ.

23. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες που αφορούν στη διεξαγωγή ημερίδων που οργανώνει η Περιφέρειας Κρήτης στο Ηράκλειο στις 26/10/2015 και στα Χανιά στις 27/10/2015 με θέμα "Η μετακινούμενη αιγοπροβατοτροφία στην Ελλάδα: το χθες, το σήμερα, το αύριο", σύμφωνα με το αριθ. πρωτ 111117/14-9-2015 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΚ.

24. Έγκριση του Προγράμματος Συνδιοργανώσεων Περιφέρειας Κρήτης (7η Συμπληρωματική) για τους τομείς Αθλητισμού-Πολιτισμού 2015, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 113183/18-9-2015 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ.

25. Κατακύρωση του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για την παροχή υπηρεσιών "Αντιπλημμυρικά έργα ΠΕ Ηρακλείου (καθαρισμοί ποταμών)" προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.000.000 € μαζί με το ΦΠΑ (αρ. διακ/ξης 48497/20.04.2015), σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 112388/16-9-2015 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.

26. Έγκριση: α) διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών με τίτλο "Εκχιονισμοί Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου 2015 - 2016 για τους δήμους: 1. Μαλεβυζίου, 2. Γόρτυνας, 3. Χερσονήσου, 4. Φαιστού και 5. Βιάννου" προϋπολογιζόμενης δαπάνης 225.000 ευρώ με Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. β) διάθεσης ποσού 225.000 € μαζί με το ΦΠΑ, γ) των όρων της Διακήρυξης, δ) Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού και επιτροπής οριστικής παραλαβής εργασιών, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 112389/16-9-2015 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ

27. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες των Διευθύνσεων ΠΚ και ΠΕ Ηρακλείου, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.

28. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια: α) γραφικής ύλης & μικροεξοπλισμού γραφείων και β) φωτοαντιγραφικού χαρτιού, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της ΠΕ Χανίων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 107729/7-9-2015 έγγραφο της Δ/νσης  Διοικητικού - Οικονομικού ΠΕ Χανίων.

29. Παροχή εξουσιοδότησης σε δικηγόρους για παράσταση σε αίτηση ακύρωσης της Περιφέρειας Κρήτης στο ΣΤΕ στην δικάσιμο 28-9-2015 και σε οιανδήποτε αναβολή αυτής-υπόθεση "Ελαιοπαραγωγικής Χανίων ΑΕ", σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 98200/10-8-2015 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσία ΠΕ Χανίων.

30. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 25.100 ευρώ για κοινωνικές Δράσεις της ΠΕ Χανίων, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 4167/04-09-2015 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Χανίων.

31. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες των Διευθύνσεων της ΠΕ Χανίων, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού ΠΕ Χανίων.

32. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετακίνηση και συμμετοχή: α) στη 2η συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος STEP στην Κωνσταντινούπολη β) στην εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ADAPT2CLIMA στην Αθήνα, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ

33. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες της ΠΕ Λασιθίου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου.

34. Κατακύρωση αποτελέσματος διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού του κτιρίου (Υποέργο 5) του έργου "Γηροκομείο (Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων) Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου στην Λατσίδα Αγίου Νικολάου", σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου.

35. Κατακύρωση αποτελέσματος ανάθεσης εκτέλεσης του έργου "Αποκατάσταση πρόσβασης στον προσήνεμο μόλο του αλιευτικού καταφυγίου Μόχλου" μετά από τη συλλογή προσφορών, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου.

36. Κατακύρωση αποτελέσματος ανάθεσης της προμήθειας - εγκατάστασης υλικών για την αποκατάσταση λειτουργίας των γεωτρήσεων Παχυγιάννη και Καλού Λάκκου μετά από τη συλλογή προσφορών, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου.

37. Έγκριση τροποποίησης της 273/2014 απόφασης οικονομικής επιτροπής ως προς την επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης του 3ου υποέργου του έργου "Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Λασιθίου - Βελτιώσεις Υποδομών & Προμήθεια εξοπλισμού" με τίτλο "Προμήθεια εξοπλισμού Πολύ- αισθητηριακού Χώρου του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων (Θ.Χ.Π) Ν. Λασιθίου" για την αντικατάσταση κύριου και αναπληρωματικού μέλους, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου.

38. Έγκριση του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού κουζίνας - πλυντηρίων κ.λπ. του κτιρίου (Υποέργο 4) του έργου "Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Λασιθίου (Πρώην Παιδόπολη Νεάπολης Λασιθίου) - Βελτιώσεις κτιριακών υποδομών και προμήθεια εξοπλισμού", σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου.

39. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 750,00 € (με ΦΠΑ) για την παράθεση γεύματος 50 εκπροσώπων της Ένωσης Τουριστικών Επιχειρήσεων Αυστρίας στον Νομό Λασιθίου, στα πλαίσια ταξιδίου εξοικείωσής τους στην Κρήτη (16-23/10/2015), σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Τουρισμού ΠΕ Λασιθίου.

40. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες των Διευθύνσεων της ΠΕ Ρεθύμνου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού- Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου.

41. Συνδιοργάνωση πολιτιστικών και Αθλητικών Εκδηλώσεων της ΠΕ Ρεθύμνου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου.

42. Έγκριση: α) διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 73.800 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για τις ανάγκες της Π.Ε. Ηρακλείου, β)των  όρων της διακήρυξης και γ) Συγκρότησης Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού και Επιτροπής Παραλαβής, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.

43. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού "Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης» που αποτελεί το Υποέργο 3 του έργου «Ανάδειξη και προώθηση των περιοχών του δικτύου Natura 2000 στην Κρήτη»", σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ

44. Έγκριση Δράσης και Δαπάνης για την Παγκόσμια ημέρα Τουρισμού, σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ. 113247/16-9-2015 έγγραφο του Τμήματος Τουρισμού Π.Ε Χανίων.

45. Έγκριση μετακινήσεων, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση».

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση