iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017
ΟΑΕΕ

Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις στον ΟΑΕΕ για σύνταξη με συμψηφισμό αναδρομικών


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Στις 30 Σεπτεμβρίου λήγει η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για χορήγηση σύνταξης σε οφειλέτες, με συμψηφισμό αναδρομικών συντάξεων, σύμφωνα με την μεταβατική διάταξη του άρθρου 38 Ν. 4331/15 όπως υπενθυμίζει σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ).

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4331/2015 ισχύει ότι η σύνταξη από τον Οργανισμό καταβάλλεται από την ημερομηνία που ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις, αν το οφειλόμενο ποσό εισφορών δεν είναι μεγαλύτερο των 55 μηνιαίων συντάξεων κατωτάτων ορίων ανά κατηγορία σύνταξης (γήρατος - αναπηρίας - θανάτου), όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά για κάθε ασφαλιστικό φορέα ή Τομέα και ανάλογα με τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης (καταστατικές διατάξεις των πρώην Ταμείων ή καταστατικές διατάξεις ΟΑΕΕ) και όχι πέραν του ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση