iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017
ΟΟΣΑ

ΟΟΣΑ: Δραματική μείωση για τα εισοδήματα των Ελλήνων


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Κατά 27,5% μειώθηκε το διαθέσιμο κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα, με τις δαπάνες των νοικοκυριών αλλά και την αποταμίευση να παρουσιάζουν κατακόρυφη πτώση από το 2007 έως σήμερα, όπως δείχνει σε ειδική έκθεση για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών στις χώρες-μέλη του, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Συγκεκριμένα, από το 2007 έως και το πρώτο τρίμηνο του 2015 το διαθέσιμο κατά κεφαλήν εισόδημα των Ελλήνων μειώθηκε κατά 1/4, με την κατά κεφαλήν κατανάλωση να υποχωρεί κατά 20% από το 2007 έως τις αρχές του 2015.

Αντίστοιχα πτωτική ήταν και η πορεία των αποταμιεύσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, το ποσοστό αποταμίευσης στις αρχές του 2007 ήταν 3,2%. Στο τέλος του 2013 το ποσοστό ήταν στο -11,1%, ενώ στο πρώτο τρίμηνο του 2015 είχε περιοριστεί η πτώση του στο -6,8%.

Κατά μέσο όρο το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αυξήθηκε στις χώρες του ΟΟΣΑ κατά 3,3% στο πρώτο τρίμηνο του 2015 έναντι του 2007, ενώ το κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα παρουσίασε άνοδο κατά 8,1%.

Όπως αναφέρει ο Οργανισμός, υπάρχουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των χωρών του και ειδικά σε εκείνες όπου εφαρμόστηκαν προγράμματα προσαρμογής όπως η Ελλάδα.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση