iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΕΕΤΑΑ: Οριστικά αποτελέσματα για παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Ανακοινώθηκαν αργά το απόγευμα της Κυριακής τα οριστικά αποτελέσματα για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2015-2016 από την ΕΕΤΑΑ, ενώ άμεσα θα ξεκινήσουν και οι εγγραφές των ωφελούμενων παιδιών.   

Τα παιδιά που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ανέρχονται στα 81.003 ενώ έγιναν 106.885 έγκυρες αιτήσεις στο σύνολο των 121.683 αιτήσεων. Επίσης σύμφωνα με τα dikaiologitika.gr περίπου 14.000 αιτήσεις κρίθηκαν άκυρες.

Από δω και στο εξής αναμένονται πλέον και τα αποτελέσματα των αιτήσεων που έγιναν μέσω του Δήμου Ηρακλείου, οπότε και θα βγει σχετική ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, αυτό θα γίνει γύρω στις 15 Σεπτεμβρίου.

Όσον αφορά τα αποψινά αποτελέσματα του ΕΣΠΑ  μετά την ανακοίνωση των Πινάκων της σύζευξης, οι μητέρες έχουν τη δυνατότητα να εγγράψουν τα τέκνα τους στις Δομές, όπου τοποθετούνται.

Η εγγραφή θα πρέπει να γίνει από την 14/9/2018 μέχρι και τις 18/9/2015. Στην περίπτωση μη προσέλευσης των ωφελουμένων μητέρων κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, οι Δομές ενημερώνουν την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. Η ΕΕΤΑΑ διατηρεί το δικαίωμα να τις διαγράψει από ωφελούμενες, να ακυρώσει τη σχετική «εντολή τοποθέτησης» του τέκνου τους και να καλέσει τις αντίστοιχες επιλαχούσες.

Η τοποθέτηση των επιλαχουσών μητέρων, εφόσον προκύψει θέση, γίνεται μόνο από την ΕΕΤΑΑ σε συνεργασία με τη μητέρα και τη δομή που επιθυμεί να τοποθετηθεί το τέκνο της, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται κατωτέρω στην παράγραφο 2.7.3 «Διαδικασία Αντικατάστασης». Συνοδευτικό Έντυπο Εντολών Τοποθέτησης (Παρουσιολόγιο) Για κάθε τέκνο ωφελούμενης μητέρας, η ΕΕΤΑΑ εκδίδει «Εντολή Τοποθέτησης» , η οποία χορηγείται στις ωφελούμενες και διαβιβάζονται σε αυτές μέσω των Δομών, όπου τοποθετούνται τα τέκνα τους.

Ως εκ τούτου, οι ωφελούμενες με την εγγραφή του τέκνου τους θα παραλαμβάνουν από τη Δομή, το πρωτότυπο της «Εντολής Τοποθέτησης» και θα υπογράφουν το «Συνοδευτικό Έντυπο Εντολών Τοποθέτησης (Παρουσιολόγιο)» του μηνός Σεπτεμβρίου 2015.

Οι Φορείς έχουν την υποχρέωση να αποστείλουν στην ΕΕΤΑΑ, κατά ένταξη των ωφελούμενων στο πρόγραμμα (με την υπογραφή της εντολής τοποθέτησης) και κατά την αποχώρησή τους, όποτε και αν αυτή συμβεί, συμπληρωμένα τα ερωτηματολόγια (Ερωτηματολόγιο Εσόδου και Ερωτηματολόγιο Εξόδου), που θα δοθούν σε όλους τους συμμετέχοντες ωφελούμενους με σκοπό τη συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων τους, στη βάση των οποίων θα αποτιμηθούν όλοι οι υποχρεωτικοί δείκτες ΕΚΤ.

Δείτε αναλυτικά στο eetaa.gr

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση