iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017
ΕΕ

Τα επιχειρησιακά σχέδια των τραπεζών σε ΕΚΤ και SSM


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Σε κοινές μακροοικονομικές παραδοχές στηρίζονται τα επιχειρησιακά σχέδια των Alpha Bank, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα που εστάλησαν προς αξιολόγηση στην ΕΚΤ.

Ο ενεργός συντονισμός των τραπεζών σε συνεννόηση με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών έχει ως αποτέλεσμα οι προβολές τους για την εξέλιξη βασικών μεγεθών την τριετία 2015-2017, να μην παρουσιάζουν αποκλίσεις και συνεπώς να διευκολύνουν τη συζήτηση με τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές.

Σημειώνεται πως τα πιστωτικά ιδρύματα είχαν υποχρέωση μέχρι σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου να αποστείλουν στην ΕΚΤ και τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) τις εκτιμήσεις τους για την πορεία καταθέσεων, δανείων, επιτοκίων και τιμών ακινήτων.

Ύστερα από εξέταση και ανάλυση των δεδομένων, ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός θα έχει καταλήξει μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου στο ύψος των κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών.

Σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχει η ελληνική κυβέρνηση, οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών θα ενημερωθούν επισήμως από την ΕΚΤ για τα κεφάλαια που θα πρέπει να συγκεντρώσουν στις 25 Οκτωβρίου.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση