iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠΕΞ: "Νομικά αβάσιμες οι αμφισβητήσεις της Τουρκίας"


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

«Νομικά αβάσιμες και αντίθετες προς το διεθνές δίκαιο», χαρακτηρίζει ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κούτρας τις αμφισβητήσεις της Τουρκίας, μετά την πρόσφατη τοποθέτηση του εκπροσώπου του τουρκικού ΥΠΕΞ περί μη ύπαρξης οριοθετημένων θαλασσίων συνόρων μεταξύ των δύο χωρών.

Ο κ. Κούτρας υπογράμμισε πως «δεν είναι κατανοητή η πρόσφατη τοποθέτηση της Τουρκίας», τονίζοντας ταυτόχρονα ότι «τα σύνορα αυτά είναι σαφώς καθορισμένα επί τη βάσει ισχυουσών διεθνών συμφωνιών (Συνθήκη Λοζάνης του 1923, Πρωτόκολλο Αθηνών 1926, ιταλοτουρκική Συμφωνία και Πρωτόκολλο 1932) οι οποίες «είναι ισχυρές και δεσμεύουν την Τουρκία».

«Οι όποιες εν προκειμένω αμφισβητήσεις της, είναι νομικά αβάσιμες και αντίκεινται στο διεθνές δίκαιο», τόνισε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.

Ο κ. Κούτρας επισήμανε ταυτόχρονα ότι «όπου δεν υφίσταται σχετική συμφωνία, όσον αφορά την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, είναι ξεκάθαρο ότι εφαρμόζεται η αρχή της ίσης απόστασης/μέσης γραμμής βάσει του εθιμικού δικαίου που ισχύει έναντι όλων».

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση