iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017
ΟΑΕΔ, ΑΝΕΡΓΙΑ ΝΕΩΝ

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 19.101 ανέργους για τα Κοινωφελή


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Από σήμερα και έως τις 14 Σεπτεμβρίου ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για 19.101 ανέργους για πρόσληψη στα 5μηνα Κοινωφελή Προγράμματα Εργασίας του ΟΑΕΔ.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται μόνο διαδικτυακά, ενώ δικαίωμα υποβολής έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που είναι πάνω από 18 ετών.

Επιπρόσθετα για να υποβάλλουν αίτηση, θα πρέπει να είναι μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς, που οι σύζυγοί τους είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς, μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα, άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών και εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

Οι θέσεις, που πρόκειται να καλυφθούν αφορούν το δημόσιο τομέα κυρίως, όπως περιφέρειες, αποκεντρωμένες διοικήσεις και υπουργεία.

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ(www.oaed.gr) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της υποβολής των αιτήσεων και τα αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση