iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017
ορθογραφικός έλεγχος, Chrome

Ορθογραφικός έλεγχος σε πολλές γλώσσες στον Chrome


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Σχεδόν όλοι οι web browsers διαθέτουν ορθογραφικό έλεγχο για μία πληθώρα από υποστηριζόμενες γλώσσες, αλλά χωρίς συνήθως να τις υποστηρίζουν ταυτόχρονα, όπως γίνεται και στην περίπτωση του Google Chrome.

Αυτό όμως θα το αλλάξει το Chrome, καθώς έχει ήδη προστεθεί στην δοκιμαστική έκδοση του Chrome (Canary), η δυνατότητα spell checking σε πολλές γλώσσες ταυτόχρονα.

Επομένως, έτσι θα βοηθηθούν ιδιαιτέρως όσοι γράφουν κείμενα σε περισσότερες από μία γλώσσες, ενώ θα εξαφανιστούν οι κόκκινες γραμμές κάτω από τις λέξεις.

Από τη πλευρά του ο Mozilla Firefox, αναλόγως το add-on, μπορεί να υποστηρίξει ορθογραφικό έλεγχο σε δύο γλώσσες ταυτόχρονα.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση