iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ

Στα 312,8 δισ. ευρώ το χρέος στις 30 Ιουνίου 2015


Στα 312,8 δισ. ευρώ ανήλθε το χρέος στις 30 Ιουνίου του 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία από το Δελτίο Δημοσίου Χρέους που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, το χρέος ήταν αυξημένο κατά περίπου 100 εκατ. ευρώ καθώς στις 31 Μαρτίου 2015 το χρέος ήταν 312,7 δισ. ευρώ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ελληνικού Δημοσίου μειώθηκαν από 796,5 εκατ. ευρώ στις 31 Μαρτίου του 2015 σε 77,3 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου του 2015.

Το ύψος των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με το Δελτίο, υποχώρησε από τα 15,95 δις ευρώ στο τέλος Μαρτίου σε 15,66 δις ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2015.

Η μέση σταθμική διάρκεια του χρέους στις 30 Ιουνίου ήταν 15,44 έτη ενώ το 75,4% του χρέους ήταν μακροπρόθεσμο (άνω των 5 ετών), το 11,3% μεσοπρόθεσμο (1 έως 5 έτη) και το 13,3% βραχυπρόθεσμο (μέχρι ένα έτος).

Διαβάστε αναλυτικά το Δελτίο Δημοσίου Χρέους

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση