iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Ως τις 30 Σεπτέμβρη οι αιτήσεις εθελοντών πυροσβεστών


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου θα μπορούν όλοι όσοι ενδιαφέρονται να καταθέτουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη γραμματεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη Σχολή Εθελοντών Πυροσβεστών, τα μαθήματα της οποίας ξεκινούν αρχές Νοεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι ηλικίας άνω των 18 και έως 55 ετών.

Πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δίνονται από το γραφείο της γραμματείας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία (τηλ. 2813/407.034, πλατεία Κύπρου 5 - Όαση, Ηράκλειο).

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση