iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017
Καστέλι, Κίσσαμος

Με 13 θέματα συνεδριάζει το ΔΣ Κισσάμου στις 4 Αυγούστου


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Με 13 θέματα συνολικά συνεδριάζει την ερχόμενη Τρίτη 20 Αυγούστου και ώρα 13:00 το μεσημέρι στην αίθουσα συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Δραπανιά, το Δημοτικό Συμβούλιο Κισσάμου.

Αναλυτικά τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν στο ΔΣ είναι τα εξής:

-Ορισμός ειδικοτήτων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ υπό την καταβολή αντιτίμου-Χρονική διάρκεια σύμβασης.

-Έγκριση δαπάνης 200 Ευρώ για έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων.

-Έγκριση των υπ.αρ.49 και 50/2015 αποφάσεων ΤΟΕΒ Χρυσοσκαλίτισσας (Παράταση σύμβασης υδρονομέα και εισπράκτορα).

-Έγκριση μελέτης έργου <Κατασκευή παροχετεύσεων για την σύνδεση με το έργο του βιολογικού> - Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού.

-Έγκριση 1ου Α.Π έργου <Επέκταση δικτύου ύδρευσης Ζαχαριανών Τ.Κ. Λουσακιών>.

-Αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων της <ΟΤΕ RURAL SOUTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ>.

-Μερική πρόωρη εξόφληση ανεξόφλητου κεφαλαίου δανείου στην Συν/κή Τράπεζα Χανίων.

-Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2015 (Απόφαση 120/2015 Οικονομικής Επιτροπής).

-Έγκριση προμηθειών Δήμου έτους 2015.

-Διορθώσεις βεβαιωτικών καταλόγων (Εισήγηση αρμόδιας επιτροπής)-Εξέταση αίτησης Βερυκάκη Νικολάου.

-Ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.

-Δικαιούχοι χορήγησης αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

-Αίτημα επιχειρηματιών Κισσάμου.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση