iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017
ΕΞΟΡΥΞΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Από τα καύσιμα στην παραγωγή


Όσοι δυσκολεύονται να δουν χειροπιαστά ποια είναι τα οφέλη της ελληνικής ΑΟΖ, αρκεί να εξετάσουν την κατανάλωσή μας στο θέμα των υδρογονανθράκων. Πιο συγκεκριμένα είναι απλό να δούμε ότι σε αυτή τη φάση κρίσης που διανύουμε έχει μεγαλώσει η κατανάλωσή μας σε καύσιμα.

Του Νίκου Λυγερού

Αν σκεφτούμε ότι η Ελλάδα δεν παράγει πετρέλαιο και φυσικό αέριο, με την έννοια της επάρκειας για την χώρα μας και επίσης πόσο ισχυρός είναι ο τομέας των ναυτιλιακών, μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί βλέπουμε αυτήν την αύξηση. Ουσιαστικά η Ελλάδα ξοδεύει ετησίως δισεκατομμύρια για την αγορά υδρογονανθράκων.

Έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε πόσο σημαντική να είναι η αλλαγή όταν, μέσω της ΑΟΖ μας, θα παράγουμε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ακόμα και μέσω των υδριτών μεθανίου, αφού θα έχουμε επάρκεια δηλαδή δεν θα ξοδεύουμε πια, θα έχουμε εργατικό δυναμικό δικό μας και επιπλέον θα εξάγουμε, δηλαδή θα έχουμε και άμεσα οικονομικά οφέλη για την πατρίδα μας.

Αφού έχουμε όλα αυτά τα δεδομένα, γιατί δεν ενισχύουμε την στρατηγική μας προς αυτήν την κατεύθυνση αντί να αναρωτιόμαστε ακόμα και τώρα πώς θα αλλάξουμε την οικονομική κατάσταση, ενώ μιλούμε μόνο για μέτρα εξοικονόμησης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση