iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017
ΑΓΡΟΤΗΣ - ΕΛΓΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ

Άμεσες προτεραιότητες για τον αγροτικό τομέα


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Ο αγροδιατροφικός τομέας αναδεικνύεται ως πρώτη προτεραιότητα στις περισσότερες ελληνικές περιφέρειες. Σύμφωνα με τις μελέτες McKINSEY/ ΣΕΒ / ΙΟΒΕ, στα επόμενα 10 χρόνια σοβαρές δυνατότητες αύξησης Α.Ε.Π. κατά 55 δισ. € διαφαίνονται από τους τομείς: α) Τουρισμό + 20 δισ. €, β) Αγροτική Οικονομία + 13 δισ. και γ) Ενέργεια + 8 δισ. € τομείς στους οποίους αναμένεται να δημιουργηθούν έως και 500.000 νέες θέσεις εργασίας.

Άρθρο του Νίκου Δασκαλάκη *

Αξίζει να σημειώσει κανείς ότι δεδομένων της δραματικής κλιματικής αλλαγής στον πλανήτη μας και της πληθυσμιακής αύξησης, διεθνείς μελέτες συμπεραίνουν ότι έως το 2030 οι ανάγκες σε τροφές θα αυξηθούν κατά 50%, σε νερό κατά 30% και σε ενέργεια κατά 60%.

Τα δεδομένα αυτά μπορεί να δώσουν νέα προοπτική στους νέους αγρότες μας, αρκεί να βρεθούν τρόποι που θα τους εξασφαλίζουν ελάχιστη σταθερότητα των γεωργικών εισοδημάτων τους. Η νέα Ευρωπαϊκή Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) μπορεί να συμβάλει σε αυτή την κατεύθυνση και να θεραπεύσει μια σειρά από προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Γεωργία.

Δυσβάσταχτες θα είναι οι επιβαρύνσεις στους αγρότες στο βαθμό που οριστικοποιηθούν ως έχουν τα μέτρα για τη διαπραγμάτευση και σύναψη δανειακής σύμβασης με τον ESM.

Πίνακας που δίνει ανάγλυφα την εικόνα του αγροτικού εισοδήματος στο βαθμό που υιοθετηθούν τα μέτρα που απαιτούνται για τη σύναψη δανειακής σύμβασης με τον ESM.

2014 2015(Εκτιμήσεις) Επιπτώσεις μέτρων νέου ν/σ (εκτίμηση)

Σύνολο εκροών (Α)

10.424.100.000,00

10.100.000.000,00

Εισροές

Λιπάσματα, φυτοπροστατευτικό υλικό, πολλαπλασιαστικό υλικό, ζωοτροφές, συντηρήσεις, γεωργικές υπηρεσίες κλπ.

3.835.000.000,00

3.835.000.000,00

4.095.000.000,00

Ενέργεια - ΔΕΗ

1.267.600.000,00

1.267.600.000,00

1.774.640.000,00

Ασφάλιση σε ΟΓΑ *

569.981.944,00

569.981.944,00

1.700.000.000,00

Ασφάλιστρα ΕΛΓΑ

147.500.000,00

147.500.000,00

150.000.000,00

ΕΝΦΙΑ (κατ' εκτίμηση)

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

Σύνολο εισροών (Β)

5.820.081.944,00 €

5.870.081.944,00 €

7.769.640.000,00 €

Διαφορά (Α) - (Β)

4.604.018.056,00 €

4.229.918.056,00 €

2.330.360.000,00

Φορολογία (26%)

605.893.600,00

Καθαρό αγροτικό εισόδημα

1.724.466.400,00

*Το ποσό αυτό αφορά προϋπολογισμένες εισφορές για το έτος 2015. Σε περίπτωση όπου τριπλασιαστούν οι εισφορές (με βάση τα δημοσιεύματα), το ποσό αυτό εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 1,7 δισ. ευρώ περίπου

Όσον αφορά την ενέργεια, αναμένεται σταδιακή κατάργηση της επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου (150 εκατ. ευρώ) η οποία δεν συνυπολογίστηκε. Επίσης, αναμένεται κατάργηση των αγροτικών τιμολογίων ρεύματος της ΔΕΗ, γεγονός που θα επιφέρει αύξηση της τιμής του αγροτικού ρεύματος κατά 40% περίπου.

Τέλος προκύπτουν έμμεσες επιβαρύνσεις, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να υπολογιστούν, όπως π.χ. η μείωση της κατανάλωσης των μη νωπών τροφίμων λόγω αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ σε αυτά από 13% σε 23%, όπως και η αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης διότι δεν είναι γνωστός ο αριθμός αγροτών, που θα υποχρεωθούν να την καταβάλλουν.


Επισημαίνεται ότι με το νέο νομοσχέδιο προβλέπεται προκαταβολή φόρου 100% για τους αγρότες.

Ο αγροτικός τομέας με την υιοθέτηση των μέτρων οδηγείται σε εξαθλίωση με πολλαπλές επιπτώσεις στο σύνολο της οικονομίας μας.

1. Το αγροτικό εισόδημα που θα διαμορφωθεί μετά την εφαρμογή των μέτρων θα είναι ισχνό έως μηδενικό για τους 629.660 Έλληνες αγρότες που είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ.

2. Θα μειωθεί σημαντικά ο όγκος της γεωργικής παραγωγής.

3. Θα ενταθεί η παραοικονομία και η λαθραία διακίνηση αγροτικών προϊόντων.

4. Θα μειωθούν οι εξαγωγές και στο εσωτερικό θα οδηγηθούμε σε αύξηση τιμών γεωργικών προϊόντων.

5. Μεγάλο μέρος των Ελλήνων αγροτών θα παραμείνει ανασφάλιστο λόγω αδυναμίας ασφάλισης.

6. Θα χαθούν θέσεις εργασίας και θα αυξηθεί η ανεργία.

7. Ο παραγωγικός και κοινωνικός ιστός στην περιφερειακή Ελλάδα και στην ύπαιθρο θα διαρραγεί, διότι ελάχιστοι απ΄ τους αγρότες θα έχουν τη δυνατότητα και το κίνητρο να συνεχίσουν να καλλιεργούν και ελάχιστοι εκ των κτηνοτρόφων θα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να εκτρέφουν τα ζώα τους.

Για την χώρα μας, στο πλαίσιο ενός εθνικού σχεδίου αγροτικής ανάπτυξης, έμφαση θα πρέπει να δοθεί σε:

* Παραγωγή αγροτικών προϊόντων στα οποία κάθε περιφέρεια εμφανίζει συγκριτικό πλεονέκτημα (η περιοχή Ιεράπετρας όπου παράγει το 25% των πρώιμων κηπευτικών και όμως πουλιέται χωρίς τυποποίηση και πιστοποίηση)

* Εκσυγχρονισμό και προσαρμογή στις απαιτήσεις της αγοράς.

* Διάθεση των αγροτικών προϊόντων στη διεθνή και στην εγχώρια αγορά

* Αύξηση της ανταγωνιστικότητας - Τυποποίηση των αγροτικών προϊόντων

* Ποιοτικό έλεγχο κατά το στάδιο της παραγωγής των προϊόντων

* Σήματα πιστοποίησης

* Προώθηση των πωλήσεων

* Προβολή και διαφήμιση των προϊόντων

* Υποδομές και δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας

* Προώθηση της διαπεριφερειακής και διεθνούς συνεργασίας

*Ο κ Νίκος Δασκαλάκης, είναι εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος σε θέματα Πρωτογενή Τομέα στην Π.Ε. Λασιθίου και πρόεδρος της ΕΑΣ Ιεράπετρας.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση