iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

American Presidents in uniform


The military legacy of  last 12 American presidents, from Harry S. Truman to Barak H. Obama, proudly wearing their service uniforms.

Only 27% of the 44 American Presidents elected as of 2008 had not served in the military. The 12 Presidents who did not serve were: Adams, John Quincy Adams, Van Buren, Cleveland, Taft, Wilson, Harding, Coolidge, Hoover, FDR, Clinton, and Obama.

Πηγή: geopolitics.com.gr

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση