iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΛΑΒΩΝ

Γ.Σ. του Πολιτιστικού και Προοδευτικού Συλλόγου Σκλάβων


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού & Προοδευτικού Συλλόγου Σκλάβων, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 9 του Καταστατικού του Συλλόγου, καλεί τα μέλη του σε ετήσια γενική συνέλευση την Τετάρτη στις 12 Αυγούστου 2015 και ώρα 6:30 μ.μ. στην αίθουσα του Συλλόγου.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η γενική συνέλευση θα επαναληφθεί ως ορίζεται ρητά από το καταστατικό μετά από μια εβδομάδα, ήτοι την Τετάρτη 19 Αυγούστου 2015, στο ίδιο μέρος και την ίδια ώρα.

Στη γενική συνέλευση λαμβάνουν μέρος τα ταχτοποιημένα οικονομικά μέλη του Συλλόγου, ενώ για τα μέλη που δεν έχουν ταχτοποιήσει τις οικονομικές τους εκκρεμότητες (διετίας και πλέον) προβλέπεται και εκ του καταστατικού και εκ την νέας ισχύουσας νομοθεσίας, η αυτοδίκαια διαγραφή τους.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση