iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017
ΝΙΚΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ

Διυπουργική Συμμαχία


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Δεδομένα

Υπουργείο Α: πολύ γρήγορο

Υπουργείο Β: γρήγορο

Υπουργείο Γ: αργό

Υπουργείο Δ: πολύ αργό


Απλοϊκή προσέγγιση Διαπραγμάτευσης:

Α+Β →

Α←

Α+Γ →

Α←

Α+Δ →

Α#5, Β#1, Γ#1, Δ#1


Ανθεκτική προσέγγιση Διαπραγμάτευσης:

Α+Β →

Β←

Γ+Δ →

Α←

Α+Β →

Α#3, Β#3, Γ#1, Δ#1

Αν τα γρήγορα πάνε γρήγορα, όλοι πάνε αργά.

Αν τα γρήγορα προσέχουν τα αργά, όλοι πάνε γρήγορα.

Νίκος Λυγερός

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση