iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΣΧΕΔΙΟ

Συγκρότηση σε Σώμα της ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης


Σε Σώμα συγκροτήθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Μηχανικών Δημοσιών Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανώτατων Σχολών Ανατολικής Κρήτης.

Συγκεκριμένα, όπως αυτά αναδείχθηκαν από τις εκλογές στις 9 Ιουλίου, συγκροτήθηκαν σε Σώμα, σύμφωνα με το καταστατικό ως εξής:

πρόεδρος Σαράντος Γέμελας,

αντιπρόεδρος Φιλοκτήτης Βαρδάκης,

γενική γραμματέας Ελένη Μαστοράκη,

ταμίας Μανόλης Ρουκουνάκης,

αναπληρώτρια γενική γραμματέας Μαρία Γιατρομανωλάκη και

σύμβουλοι Χαρά Τριαματάκη και Γεώργιος Καροφυλάκης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση