iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Αιτήσεις εθελοντών πυροσβεστών ως τις 30 Σεπτεμβρίου


Έως τις 30 Σεπτεμβρίου θα μπορούν όλοι όσοι ενδιαφέρονται να καταθέτουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη γραμματεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη Σχολή Εθελοντών Πυροσβεστών, τα μαθήματα της οποίας ξεκινούν αρχές Νοεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι ηλικίας άνω των 18 και έως 55 ετών.

Πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δίνονται από το γραφείο της γραμματείας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία (τηλ. 2813/407.034, πλατεία Κύπρου 5 - Όαση, Ηράκλειο).

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση