iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017
ΓΙΑΤΡΟΣ

Άμεση ανάγκη για γιατρό ανεξαρτήτου ειδικότητας


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Λόγω σοβαρού κωλύματος του γιατρού που κάλυπτε τις λειτουργικές ανάγκες της Παιδικής Εξοχής, Κοκκίνη Χάνι Δήμου Χερσονήσου ζητείται επειγόντως γιατρός ανεξαρτήτου ειδικότητας (έμμισθη απασχόληση), προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία της κατασκήνωσης.

Η οργάνωση και η λειτουργία της Παιδικής Εξοχής έχει ανατεθεί στο Δήμο Χερσονήσου με Κοινή Υπουργική Αποφάση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν άδεια άσκησης επαγγέλματος, να μην είναι δημόσιοι υπάλληλοι και να διαμένουν και να διανυκτερεύουν εντός της κατασκήνωσης μέχρι τη λήξη της περιόδου (26 Αυγούστου 2015).

Αιτήσεις γίνονται δεκτές στο δημαρχείο στις Γούρνες (εντός της πρώην αμερικανικής βάσης) μέχρι και την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 14.00. Επίσης, στο e-mail: [email protected]  και στο φαξ: 2813 404608.

Πληροφορίες στο τηλ: 2813 404602.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση