iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017
Cartoons 201202224Lisa BensonsGreece, debt, Sisyphus

Περί χρέους


Για να δούμε αν το «δωράκι» ή «χείρα φιλίας» με τη μορφή απομείωσης του χρέους θα πάρει μορφή και θα πιάσει τόπο…

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση