iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017
ΜΑΘΗΜΑ - ΤΑΞΗ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

27 μαθητές ανά τμήμα σε Γυμνάσια-Λύκεια


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

«Οι μαθητές σε κάθε τάξη ή τμήμα τάξης Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους 27. Τάξεις με μαθητές περισσότερους από τους 27 διαιρούνται σε τμήματα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του οικείου διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να γίνει προσαύξηση κατά 10%».

Αυτό προβλέπει το ισχύον ΦΕΚ για τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα στα γυμνάσια και λύκεια της χώρας.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση