iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017
Σχολές ΟΑΕΔ, Σχολές Μαθητείας - ΚΕΤΕΚ Ηρακλείου

Ωρομίσθιο προσωπικό στις ΕΠΑ.Σ. του ΟΑΕΔ


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Αρχίζει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015 και θα συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015 η υποβολή αιτήσεων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των προγραμμάτων των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, του ΟΑΕΔ, σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για το σχολικό έτος 2015-2016.

Ο ΟΑΕΔ καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της χώρας, προκειμένου να αξιολογηθούν και να ενταχθούν στους πίνακες επιλογής ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, για το σχολικό έτος 2015-2016.

Αιτήσεις για τις δύο Σχολές της Κρήτης (Ηρακλείου και Χανίων), υποβάλλονται στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ηρακλείου Κρήτης, υπόψη Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Περ/κής Δ/νσης Κρήτης, διεύθυνση Χριστομιχάλη Ξυλούρη 64, Γιόφυρο, Τ.Κ. 71304, τηλ. 2810-319195, 2810-263089.

Επιπλέον πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά δίνονται από τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ, καθώς και στο site του Οργανισμού www.oaed.gr.

Ελένη Σταυρουλάκη

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση