iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρυξέλλες, Ευρωπαϊκή Ένωση, Κομισιόν

Κομισιόν: "Δικαιολογημένοι οι περιορισμοί"


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

"Απολύτως δικαιολογημένα" θεωρεί τα μέτρα ελέγχου κεφαλαίων στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που εξέδωσε σχετική ανακοίνωση με την οποία τονίζει ότι  τα περιοριστικά μέτρα στην ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων θα πρέπει να αποκατασταθούν όσο το δυνατόν συντομότερα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τους προσωρινούς περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων που ανακοινώθηκαν από τις ελληνικές αρχές την Κυριακή το βράδυ και έχουν δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν μέτρα όσον αφορά τις κινήσεις κεφαλαίων, τα οποία δικαιολογούνται για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας.

Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέτρα μπορούν επίσης να παρθούν για άλλους επιτακτικούς λόγους γενικού δημόσιου συμφέροντος. Αυτές οι εξαιρέσεις από την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων, πρέπει να ερμηνεύονται πολύ αυστηρά και να μην εισάγουν διακρίσεις, καθώς και κατάλληλα και αναλογικά υπό το πρίσμα του στόχου. Αυτό σημαίνει επίσης ότι οι έλεγχοι κεφαλαίων θα πρέπει να εφαρμόζονται για το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

Ως θεματοφύλακας των Συνθηκών και με σκοπό να διαφυλάξει την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς, η Επιτροπή προέβη σε άμεση, προκαταρκτική αξιολόγηση των ελληνικών μέτρων που εισάγουν τα χειριστήρια και τους βρίσκει να είναι, εκ πρώτης όψεως, δικαιολογημένη.

Υπό τις παρούσες συνθήκες, η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού και τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα αποτελεί ζήτημα σημαντικού δημοσίου συμφέροντος και της δημόσιας πολιτικής που φαίνεται να δικαιολογούν την επιβολή των προσωρινών περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων. Η διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας είναι η κύρια και άμεση πρόκληση για τη χώρα.

Ενώ τα επιβληθέντα περιοριστικά μέτρα φαίνεται αναγκαία και αναλογικά αυτή τη στιγμή, η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων, θα πρέπει, ωστόσο, να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν προς το συμφέρον της ελληνικής οικονομίας, της Ευρωζώνης και της ενιαίας αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά την κατάσταση και την εφαρμογή των μέτρων επέβαλε η ελληνική κυβέρνηση σχετικά με τις κινήσεις κεφαλαίων.

Η Επιτροπή είναι έτοιμη να βοηθήσει τις ελληνικές αρχές με τις τεχνικές πτυχές αυτού του έργου».

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση