iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ - ΜΑΘΗΜΑ - ΤΑΞΗ

Δωρεάν φροντιστήριο για μαθητές λυκείου


Όπως ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οι αιτήσεις για την ένταξη μαθητών λυκείου στο Κοινωνικό Φροντιστήριο ελληνικών μαθημάτων θα υποβάλλονται από την 1η Ιουλίου έως και τις 20 Αυγούστου. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα τηλέφωνα 2813.410.731-3 και στον ιστότοπο www.crete.gov.gr (ενότητα Ανακοινώσεις) της Περιφέρειας Κρήτης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση