iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ  ΒΙΛΙΑ

Μπόνους σε εθελοντές πυροσβέστες


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου θα μπορούν όλοι όσοι ενδιαφέρονται να καταθέτουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη γραμματεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη Σχολή Εθελοντών Πυροσβεστών, τα μαθήματα της οποίας ξεκινούν αρχές Νοεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι ηλικίας άνω των 18 και έως 55 ετών. Πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δίδονται από το γραφείο της γραμματείας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία (τηλ. 2813-407.034, Πλατεία Κύπρου 5-Όαση, Ηράκλειο). Αξίζει να σημειωθεί πως οι εθελοντές πυροσβέστες έχουν μπόνους μοριοδότηση στις προσλήψεις μονίμων που γίνονται για την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση