iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017
ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ

Ιερά πανήγυρις Αγίου Κυρίλλου του Λουκάρεως Αγκαράθου


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015 και περί ώρα 7 το απόγευμα θα τελεσθεί ο Μέγας Εσπερινός επί τη εορτή του εν Αγίοις Πατρός ημών Κυρίλλου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Λουκάρεως.

Το Σάββατο 27 Ιουνίου 2015 και περί ώρα 6 το πρωί θα τελεσθούν η ακολουθία του Όρθρου και η Θεία Λειτουργία.

Των ακολουθιών θα προεξάρχει η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος ο Β'.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα τελεσθούν τα εγκαίνια της αιθούσης "Πατριάρχου Θεοδώρου του Β'" εις το ανακαινισμένο Ηγουμενείο της Μονής.


Άγιος Κύριλλος Πατριάρχης Αλεξανδρείας

Κύριλλον ὑμνῶ τοῦ Κυρίου μου φίλον,

Καὶ Κυρίας πρόμαχον Ἀειπαρθένου.

Εὕρατο τυμβοχοὴν ἔνατον Κύριλλος ἐς ἦμαρ.

Θανών Kύριλλος της Aλεξάνδρου Πάπας,

Προς Kύριον μετήλθε πάντων Kυρίων.

Eύρατο τυμβοχοήν ένατον Kύριλλος ες ήμαρ.


Βιογραφία

Ο Άγιος Κύριλλος έζησε επί βασιλείας Θεοδοσίου του Μικρού και γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 370 μ.Χ. από εύπορους γονείς της ελληνικής κοινωνίας της πόλεως. Ήταν ανιψιός του αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας Θεοφίλου ο Κύριλλος, έλαβε μεγάλη θεολογική μόρφωση, ώστε έγινε κατόπιν διάδοχος του θείου του, στον αρχιεπισκοπικό θρόνο Αλεξανδρείας.

Όταν έγινε η Γ' Οικουμενική Σύνοδος το 431 μ.Χ. στην Έφεσο, ο Κύριλλος υπήρξε πρόεδρος αυτής και συνετέλεσε να γκρεμιστούν οι κακοδοξίες του δυσεβούς Νεστορίου, για το πρόσωπο της υπεραγιάς Δεσποίνης ημών Θεοτόκου.

Με πολλά πνευματικά κατορθώματα στο ενεργητικό του, ο Κύριλλος παρέδωσε ειρηνικά το πνεύμα του στον Κύριο την 27η Ιουνίου του 444 μ.Χ., αφού πατριάρχευσε για 32 περίπου χρόνια. Δικαίως ο Άγιος Αναστάσιος ο Σιναΐτης τον προσονόμασε «σφραγίδα των Πατέρων».

Να σημειώσουμε τέλος, ότι η μνήμη του Αγίου Κυρίλλου επαναλαμβάνεται και στις 18 Ιανουαρίου.

Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα)

(Ἦχος δ'. Ταχὺ προκατάλαβε)

Ὡς κῦρος οὐράνιον θεολογία ἡ σή, βραβεύει ἐν πνεύματι τῇ ἐκκλησίᾳ Χριστοῦ τὴν χάριν τὴν ἔνθεον· σὺ γὰρ καθυπογράψας τῆς Τριάδος τὴν δόξαν, μύστης τῆς Θεοτόκου καὶ ὑπέρμαχος ὤφθης, παρ' ἧς λαμπρῶς ἐδοξάσθης, ἱεράρχα Κύριλλε.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση