iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. Βενιζέλου), την  Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015 και ώρα 17:55, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Λήψη απόφασης για την  διαχείριση απορριμμάτων Δήμου Ηρακλείου.

2. Έγκριση καταβολής τόκων υπερημερίας λόγω καθυστέρησης εξόφλησης λογαριασμών του έργου "Ανάπλαση κεντρικής πλατείας αναλήψεως και δικτύου πεζοδρόμων".

3. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο "Ανάπλαση Λεωφόρου Ικάρου (από Καρτερού έως Αεροδρόμιο)".    

4. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή Κ.Χ. 704 επί της οδού Ούλαφ Πάλμε».

5. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο "Ανάπλαση μικρής πλατείας και δικτύου πεζοδρόμων οικισμού Βασιλειών".

6.  Έγκριση προσαρμογών-τροποποιήσεων της μελέτης εφαρμογής του έργου: «Διαμόρφωση τμημάτων των οδών Μπαντουβά και Ιερωνυμάκη».  

7. Χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Συνδυαστικές κατασκευές κιόσκια πέργκολες δυτικού παραλιακού μετώπου Ηρακλείου.

8. Παράταση προθεσμίας του έργου "Βελτίωση και ανάπλαση οδών συνεκτικού τμήματος του οικισμού Σκαλανίου".

9. Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού επί της Λουδοβίκου Παστέρ στο Δήμο Ηρακλείου".

10. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου "Ανακατασκευή δρόμων Δήμου Ηρακλείου".

11. Λήψη απόφασης για απένταξη της Πράξης "e- Εναλλακτικές όψεις της ενδοχώρας" στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER της ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.): "Αναπτυξιακής Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ", του άξονα 4 του προγράμματος "Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 - 2013" - (ΠΑΑ) με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου  Αγροτικής Ανάπτυξης.

12. Λήψη απόφασης για σύναψη συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος & Πολιτισμού για την υλοποίηση Πολιτιστικών διαδρομών στην πόλη του Ηρακλείου.

13. Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης στην περιοχή της Λ. Ν. Πλαστήρα, στα πλαίσια του έργου "Ανάπλαση των βασικών οδών πρόσβασης και του περιβάλλοντα χώρου του Πολιτιστικού - Συνεδριακού κέντρου Ηρακλείου".

14. Μελέτη Κυκλοφοριακής Ρύθμισης για την κατασκευή του έργου Ανάπλαση - ανακατασκευή οδού Μεγ. Αλεξάνδρου, του Δήμου Ηρακλείου.

15. Παράταση μονοδρόμησης στο τμήμα της Λ. Πλαστήρα από κυκλικό κόμβο Π.Σ.Κ.Η. έως οδού Έβανς, στα πλαίσια του έργου "Ανάπλαση των βασικών οδών πρόσβασης και του περιβάλλοντα χώρου του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου.

16. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για αναστολή εφαρμογής της Κ.Υ.Α. για τη συγχώνευση του 1/θεσίου Δημοτικού Σχολείου Καρκαδιώτισσας με το 8/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Προφήτη Ηλία.

17. Συζήτηση επί του περιεχομένου και της στοχοθεσίας του εγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης για την ένταξη της ισότητας των φύλων του Δήμου Ηρακλείου για την περίοδο 2014 - 2016.

18. Έγκριση τροποποίησης αποφάσεων 884/2014 και 932/2014 δημοτικού συμβουλίου για την ίδρυση - λειτουργία και κανονισμό λειτουργίας  Δημοτικού - Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ηρακλείου.

19. Έγκριση υπογραφής του ενιαίου  πρωτοκόλλου Συνεργασίας Κοινωνικής Σύμπραξης Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση της Πράξης «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD )για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

20. Υποβολή πρότασης για τη συνέχιση λειτουργίας της ενταγμένης πράξης με τίτλο "ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ" Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ".

21. Έγκριση της συνέχειας της λειτουργίας του Δημοτικού Λαχανόκηπου, σε περίπτωση λήξης της χρηματοδότησης του στο πλαίσιο της λειτουργίας των δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας.

22. Έγκριση συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των υπηρεσιών με τίτλο : α) "Επιστημονικού συμβούλου παρακολούθησης και υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου", υποέργο 8 της πράξης με τίτλο "Εξοικονόμηση ενέργειας Ηρακλείου"  β) "Επιστημονικού συμβούλου παρακολούθησης και υποστήριξης του ΣΧΥ (Σχέδια Υλοποίησης)", υποέργο 5 της πράξης "Εξοικονόμηση ενέργειας Νέας Αλικαρνασσού".

23.      Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού (δίμηνο)για το Πολιτιστικό Φεστιβάλ « Ηράκλειο Καλοκαίρι 2015».

24.      Επανασύσταση και αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας.

25.      Έγκριση διενέργειας της προμήθειας τριών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Ηλεκτρογεννητριών) για τις ανάγκες του ενεργού εξοπλισμού και της ΙΡ τηλεφωνίας του Δήμου Ηρακλείου στα κτίρια Λότζια, Μηχανοστασίου(Μάντρας) και Πρώην Δημαρχείου Νέας Αλικαρνασσού για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου.

26.      Έγκριση διενέργειας προμηθειών ανταλλακτικών για την επισκευή πλάστιγγας.

27.      Έγκριση διενέργειας με πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου εισροών  - εκροών καυσίμων κίνησης.  

28.      Έκδοση (ΚΑΒΒΑΛΟΣ Β.) και Ανανέωση (Ανδρουλάκη Μ., Χαϊνάκης Α., Κουλάκης Χ.) παραγωγικής άδειας Λαϊκών Αγορών.

29.      Αποδοχή δωρεάς δύο έργων στη μνήμη του Αριστείδη Βλάσση.

30.      Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων .

31.      Διακανονισμός οφειλών δημοτών.

32.      Έγκριση διενέργειας προμήθειας θερινών στολών της Δημοτικής Φιλαρμονικής.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση