iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017
13-sts-116spacewalk1

Περίπατος με θέα


Αυτή τη θέα ποιος μπορεί να πει ότι δεν την ζηλεύει; Διαστημικός περίπατος με ιστορία..!

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση