iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017
Δημήτρης Μάρδας

Αυστηρή περιστολή δαπανών στη γενική κυβέρνηση το 2016


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Αυστηρές οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης 2016 έδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας σε υπουργεία και φορείς ζητώντας φειδώ στις δαπάνες.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε ο κ.Μάρδας, η κατάρτιση των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους στόχους και τα συνολικά όρια δαπανών, όπως είχαν προβλεφθεί στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2015-2018.

«Στο σύνολο αυτό έχουν συμπεριληφθεί και οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις στις αποδοχές και στις μεταβιβάσεις (επιχορηγήσεις - αποδόσεις) που είχαν ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2015 (σενάριο βάσης), το οποίο θα προσαρμοστεί στις νέες πολιτικές της περιόδου (2015-2019) σύμφωνα με τα δεδομένα (προσδιορισμός πρωτογενών πλεονασμάτων) που θα προκύψουν από τις διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς», ξεκαθαρίζει ο κ. Μάρδας.

Ακόμη, διευκρινίζεται πως στο σενάριο βάσης δεν έχει συμπεριληφθεί η μείωση των δαπανών των υπουργείων και των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο της χρηματοδότησης του προγράμματος για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. «Οι φορείς διατηρούν την ευελιξία επιλογής των κατηγοριών πιστώσεών τους, που θα μειωθούν για ενίσχυσή του, εφόσον επιτυγχάνεται ισοδύναμο δημοσιονομικό αποτέλεσμα», αναφέρεται.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση