iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017
PAPUA

Αριθμοί ευημερίας μεν αλλά...


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Η οικονομία των Παπούα: το δημοσιονομικό της πλεόνασμα κυμαίνεται περίπου στο 0,70% του ΑΕΠ, η ανεργία στο... 1,8%, το δημόσιο χρέος είναι μόλις 26% του ΑΕΠ, ενώ οι ρυθμοί ανάπτυξης του ΑΕΠ κυμαίνονται στο 7%.

Τα στοιχεία αυτά φαντάζουν ονειρικά και είναι σίγουρο πως η Ελλάδα θα "σκότωνε" για να τα κάνει δικά της. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα: το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Παπούα διαμορφώνεται στα 2500 δολάρια, κάτι που καθιστά τους κατοίκους της χώρας πάμπτωχους.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση