iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017
εκπαιδευτικοί ΑΕΙ

Επιστρέφουν από τη διαθεσιμότητα 1.174 εκπαιδευτικοί των ΑΕΙ και ΤΕΙ


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Την επανασύσταση 1.174 οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού που ήταν σε διαθεσιμότητα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Επίσης το υπουργείο ανακοίνωσε τη σύσταση θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα και ένταξη των προερχομένων από διαθεσιμότητα 43 εκπαιδευτικών οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για τις Διευθύνσεις Διά Βίου Μάθησης του άρθρου 26 του νόμου 4186/2013

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση