iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017
δημοσιο

Μειωμένη κατά 23% η μισθολογική δαπάνη του Δημοσίου από το 2011


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Στοιχεία για την εξέλιξη του μισθολογικού κόστους της Γενικής Κυβέρνησης (ευρύτερος δημόσιος τομέας) αλλά και τη μισθολογική δαπάνη της Κεντρικής Διοίκησης (Υπουργεία, Νοσοκομεία, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ΟΤΑ Β΄ Βαθμού), για την περίοδο 2011-2014 και τις προβλέψεις για το 2015, διαβίβασε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Όπως προβλέπεται η μισθολογική δαπάνη της Γενικής Κυβέρνησης θα είναι το 2015 σε σχέση με το 2014, μειωμένη σε ποσοστό 4%. Με έτος βάσης το 2011, η μείωση το 2015 αναμένεται να φθάσει το 23%.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή αναφορικά με την εξέλιξη της μισθολογικής δαπάνης της Γενικής Κυβέρνησης (ευρύτερος δημόσιος τομέας):- Η μισθολογική δαπάνη το 2011 ανήλθε σε 19.641 εκατομμύρια ευρώ, το 2012 σε 17.471 εκατομμύρια ευρώ, το 2013 σε 15.646 εκατομμύρια ευρώ, το 2014 (βάσει προσωρινών πληρωμών) σε 15.783 εκατομμύρια ευρώ ενώ οι προβλέψεις για το 2015 είναι στα 15.086 εκατομμύρια ευρώ.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, η ποσοστιαία μεταβολή σε σχέση με το προηγούμενο κάθε φορά έτος το 2012 ανήλθε σε -11% (σε σχέση με το 2011), το 2013 σε -10% (σε σχέση με το 2012), το 2014 σε 1% (σε σχέση με το 2013), το 2015 εκτιμάται μεταβολή -4% (σε σχέση με το 2014). Η ποσοστιαία σωρευτική μεταβολή (με έτος βάσης το 2011) είναι το 2012 σε -11%, το 2013 σε -20%, το 2014 σε -20%, το 2015 (προβλέψεις) σε -23%.

Η εξέλιξη της μισθολογικής δαπάνης κατ΄έτος είναι το 2012 στα -2.170 εκατομμύρια ευρώ, το 2013 στα -1.825 εκατομμύρια ευρώ, το 2014 είναι 137 εκατομμύρια περισσότερα, οι προβλέψεις για το 2015 είναι -699 εκατομμύρια ευρώ.

- Η εξέλιξη της μισθολογικής δαπάνης Κεντρικής Διοίκησης (Υπουργεία, Νοσοκομεία, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ΟΤΑ Β΄ Βαθμού) έχει ως εξής: το 2011 ανήλθε σε 15.000 εκατομμύρια ευρώ, το 2012 σε 13.719 εκατομμύρια ευρώ, το 2013 σε 12.471 εκατομμύρια ευρώ, το 2014 (βάσει προσωρινών πληρωμών) σε 12.636 εκατομμύρια ευρώ, για το 2015 οι προβλέψεις είναι πως θα φθάσει στα 12.096 εκατομμύρια ευρώ.

Η ποσοστιαία μεταβολή σε σχέση με το προηγούμενο έτος είναι το 2012 σε -9% (σε σχέση με το 2011), το 2013 είναι -9% (σε σχέση με το 2012), το 2014 είναι 1% (σε σχέση με το 2013) και το 2015 η πρόβλεψη είναι μεταβολή -4% (σε σχέση με το 2014).

Η ποσοστιαία σωρευτική μεταβολή (με έτος βάσης το 2011) είναι -9% το 2012, -17% το 2013, -16% το 2014, για το 2015 η πρόβλεψη είναι μεταβολή -19%. Η εξέλιξη της μισθολογικής δαπάνης κατ΄ έτος είναι -1.281 εκατομμύρια ευρώ το 2012, -1.248 το 2013, 165 εκατομμύρια το 2014 και για το 2015 η πρόβλεψη είναι -539 εκατομμύρια.

Η σωρευτική εξέλιξη της μισθολογικής δαπάνης (με έτος βάσης το 2011) είναι -1.281 εκατομμύρια ευρώ το 2012, -2.529 εκατομμύρια ευρώ το 2013, -2.364 εκατομμύρια ευρώ το 2014 και η πρόβλεψη για το 2015 είναι -2.904 εκατομμύρια ευρώ.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση