iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017
Τράπεζα της Ελλάδος

Σχεδόν αμετάβλητο το επιτόκιο καταθέσεων τον Απρίλιο


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Σχεδόν αμετάβλητα διατηρήθηκαν τον Απρίλιο του 2015 τα επιτόκια των καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων παρουσίασε μικρή μείωση, με αποτέλεσμα το επιτοκιακό περιθώριο να περιοριστεί ελαφρώς στο 3,79% έναντι 3,81% το Μάρτιο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 1,12%, ενώ το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 1,82%. Στα δάνεια το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο μειώθηκε οριακά στο 4,91%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών), διαμορφώθηκε στο 14,56%, σχεδόν αμετάβλητο έναντι του προηγούμενου μήνα. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου αυξήθηκε κατά 0,18%, στο 7,19%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια μειώθηκε κατά 0,09% και διαμορφώθηκε στο 6,27%. Το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε σχεδόν ισόποσα (0,08%) και διαμορφώθηκε στο 7,79%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 0,49% στο 5,64%, για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 15 μονάδες βάσης στο 5,19% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,98%. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο1 μειώθηκε κατά 0,22% και διαμορφώθηκε στο 2,40%.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση