iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017
ΦΟΥΧΤΕΛ - ΣΚΙΤΣΟ - ΜΕΡΚΕΛ

Μια εξαιρετική ανάλυση για τα γερμανικά σχέδια (Φούχτελ)


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Το 2011, το ελληνικό υπουργείο Εσωτερικών, η Ένωση  Περιφερειών Ελλάδας, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, και το Ομοσπονδιακό υπουργείο Οικονομικών και Τεχνολογίας της Γερμανίας, υπέγραψαν πρωτόκολλο συνεργασίας για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων στην ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση