iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017
StarformationandmagneticturbulenceintheOrionMolecularCloudnodefullimage2

Μοριακό Νέφος του Ωρίωνα


Όχι, δεν είναι πίνακας του Βαν Γκόγκ. Πρόκειται για περιοχή αστρογένεσης στο Μοριακό Νέφος του Ωρίωνα όπου καταγράφονται έντονες μαγνητικές αναταράξεις. Μια απίστευτη φωτογραφία από την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση