iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017
Νεολιθική τοποθεσία

Ρέθυμνο: Διεθνές συνέδριο για το νεολιθικό τοπίο στην Ελλάδα


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Το Εργαστήριο Γεωφυσικής-Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών διοργανώνει το διεθνές συνέδριο "Communities, Landscapes, and Interaction in Neolithic Greece (Κοινότητες, τοπία και αλληλεπίδραση στη Νεολιθική Ελλάδα)".

Οι κύριοι στόχοι του συνεδρίου είναι να διερευνήσει και να καταγράψει τις μεταβαλλόμενες αντιλήψεις μας για το νεολιθικό τοπίο στην Ελλάδα, αλλά και να επανεξετάσει τις δυναμικές αλληλεπιδράσεις στη σχέση τοπίου-περιβάλλοντος.

Κυρίαρχα ερευνητικά θέματα συνιστούν η ανάδειξη της ποικιλομορφίας και της πολιπλοκότητας οργάνωσης των ανθρώπινων κοινωνιών κατά της νεολιθική περίοδο στην Ελλάδα, η επικοινωνία μεταξύ πολιτισμικών και κοινωνικών ομάδων, καθώς και οι επιλογές των ανθρώπων στα περιβάλλοντα εγκατάστασης.

Το συνέδριο έχει διάρκεια δύο ημερών και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 και Σάββατο 30 Μαΐου 2015, στην αίθουσα διαλέξεων του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών, Νικηφόρου Φωκά 130, στο Ρέθυμνο.  

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση