iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017
Hubble revisits tangled NGC 6240

Τιτανομαχία


Μια τιτανομαχία γαλαξιών 400 εκατομμύρια έτη φωτός από τη Φη. Η σύγκρουση γαλαξιών στον αστερισμό του Οφιούχου.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση