iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κισσάμου


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Στις 8 το απόγευμα της Τρίτης συνεδριάζει στην αίθουσα συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Δραπανιά το Δημοτικό Συμβούλιο Κισσάμου, με αρκετά και ενδιαφέροντα θέματα στην ημερήσια διάταξή του.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

1. Ορισμός μελών-συγκρότηση επιτροπών για Βρεφ/κούς Σταθμούς.

2. Έγκριση της υπ. αρ. 17/2015 απόφασης Κοινωφελούς Επιχείρησης (οικονομικές καταστάσεις 2014).

3. Εκλογή αντιπροσώπων Δήμου στον Περιφερειακό ΦΟΔΣΑ.

4. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργου "Αξιοποίηση-διαμόρφωση λίμνης στο ομώνυμο χωριό (πρώην δήμου Ιναχωρίου)".

5. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου "Ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστων χώρων σε οικισμούς Δήμου Ινναχωρίου".

6. Έγκριση 1ου Α.Π. έργου "Τσιμεντόστρωση-οδοστρωσία για την αποκατάσταση βατότητας και ζημιών λόγω θεομηνίας στα Καλουδιανά"

7. Περιεχόμενο μελέτης έργου "Υποδομές δρόμων Καλυβιανής" (προϋπολογισμός 12.000 ευρώ)".

8. Εκλογή υδρονομέων αρδευτικής περιόδου έτους 2015.

9. Χορήγηση άδειας εργασιών οδοστρωσίας στη θέση "Κούτουλος" Τ.Κ. Αμυγδαλοκεφαλίου.

10. Διαγραφή χρεώσεων λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης.

11. Διάθεση παλαιού χλοοτάπητα στο Δήμο Χανίων.

12. Λήψη απόφασης για την επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων περασμένων ετών.

13. Τριμηνιαία έκθεση-αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπ/σμού Α' τριμήνου 2015. (Απόφαση 74/2015 Οικ. Επιτροπής).

14. Τριμηνιαία έκθεση-αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπ/σμού Α' τριμήνου 2015 Δημ. Βρεφ. Σταθμών Κισσάμου (απόφαση …2015 Ο.Ε.).

15. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2015 (απόφαση 70/2015 Ο.Ε.).

16. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2015 (απόφαση  /2015 Ο.Ε.).

17. Έγκριση προμηθειών Δήμου έτους 2015.

18. Έγκριση της υπ.αρ.6/2015 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (καθορισμός τμημάτων αιγιαλού για τοποθέτηση ομπρελών, καθισμάτων κ.λπ.).

19. Απευθείας παραχώρηση αιγιαλού της παραλιακής ζώνης Λαφονησίου στη "Δήμος Κισσάμου Ακίνητα Μονομετοχική Α.Ε.".

20. Έγκριση της υπ. αρ. 7/2015 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου).

21. Άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδας και μεταφορά ταμειακών διαθέσιμων.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση