iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017
A Hole in the Sky

Δεν είναι τρύπα στο.. διάστημα


Όχι δεν είναι μια τρύπα στο διάστημα. Το αντίθετο. Πρόκειται για μια υπέρπυκνη περιοχή από σκόνη το λεγόμενο μοριακό νέφος LDN1774 τις απαρχές του οποίου καλύπτει ακόμη πυκνό μυστήριο

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση