iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017
ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ

Στα 88,7 εκατ. ευρώ ακάλυπτες επιταγές και συναλλαγματικές


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Στα 88,7 εκατ. ευρώ ανήλθαν στα τέλη Απριλίου 2015 οι ακάλυπτες επιταγές και οι απλήρωτες συναλλαγματικές, έναντι 73,3 56,8 εκατ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2015.

Σύμφωνα με το Σύστημα Αθετήσεως Υποχρεώσεων της «Τειρεσίας», οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν τον Απρίλιο στα 63,2 εκατ. ευρώ, από 52,5 εκατ. ευρώ το Μάρτιο, 41,6 εκατ. ευρώ το Φεβρουάριο και 14,9 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο.

Οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν στα 25,4 εκατ. ευρώ, από 20,7 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο, από 15 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο και 7 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο 2015.

Συνολικά οι ακάλυπτες επιταγές που σφραγίσθηκαν τον Απρίλιο 2015 ανήλθαν σε 826 τεμάχια, ενώ οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν σε 3.470.

Σημειώνεται πως συνολικά οι ακάλυπτες επιταγές που σφραγίσθηκαν στο πρώτο τετράμηνο 2015 ανήλθαν σε 4.055 τεμάχια και οι απλήρωτες συναλλαγματικές σε 15.373 τεμάχια.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση