iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017
SpaceStationTerminatorCaxete2048

Ο ΙSS και η Σελήνη


Μια μοναδική φωτογραφία του Διεθνή Διαστημικού Σταθμού μπροστά από τη Σελήνη. Η φωτογραφία ελήφθη από τη Μαδρίτη

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση