iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016
SpaceStationTerminatorCaxete2048

Ο ΙSS και η Σελήνη


Μια μοναδική φωτογραφία του Διεθνή Διαστημικού Σταθμού μπροστά από τη Σελήνη. Η φωτογραφία ελήφθη από τη Μαδρίτη

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση