iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2016
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο Πλατανιά


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Τη ρύθμιση οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26 Μαΐου 2015, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το ν. 1337/1983, ανακοινώνει ο Δήμος Πλατανιά στα πλαίσια του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/21.03.2015 τεύχος Α') "Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας".

Στον ανωτέρω νόμο ορίζεται ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση η 26η Μαΐου 2015 (άρθρο 6 παρ. 1 Ν. 4321/2015).

Συγκεκριμένα:

Α. Στη ρύθμιση του Ν. 4321/2015 υπάγεται το σύνολο των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015 προς ΟΤΑ α' και β' βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το ν. 1337/1983.

Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.

Γ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 1 του Ν. 4321/2015 πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Δ. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 20 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα εσόδων του Δήμου Πλατανιά (τηλέφωνα επικοινωνίας: 2821340024/2821340010).

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση