iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ψήφισμα για παροχή χρηματοδότησης στις μεταναστευτικές Κοινότητες στην Γερμανία


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Ψήφισμα απευθύνει προς την ελληνική κυβέρνηση η Ελληνική Κοινότητα Βερολίνου για την παροχή χρηματοδότησης στις μεταναστευτικές Κοινότητες στη Γερμανία. Στο ψήφισμα η Κοινότητα αιτείται μόνιμη χρηματοδότηση από τις Ελληνικές Αρχές, η οποία θα είναι επαρκής για να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες των μεταναστευτικών Κοινοτήτων.

Το πλήρες κείμενο του ψηφίσματος:

«Ο ρόλος των ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία υπήρξε πάντα μεγάλης σημασίας για την υποδοχή και στήριξη των ελλήνων μεταναστών, καθώς επίσης αυτές συνέδραμαν και συνδράμουν στην πολιτική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη αυτών. Στην πολυεπίπεδη δράση των κοινοτήτων εντάσσονται ανάμεσα στα άλλα η προώθηση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και πολιτισμού, ο αγώνας για την ίση μεταχείριση των μεταναστών στη χώρα υποδοχής, η δράση για τη δίκαιη φορολογική αντιμετώπιση των ομογενών στην Ελλάδα, η μάχη της αντι-πληροφόρησης μέσω εκδηλώσεων, καθώς και δηλώσεων στον Τύπο ενάντια στην κυρίαρχη προπαγάνδα για τους έλληνες κ.ά.

Το Ελληνικό Κράτος χρηματοδοτούσε μέχρι το 2011 τις Κοινότητες με ένα ποσό γύρω στα 10.000 ευρώ ετησίως. Οι μνημονιακές, όμως, περικοπές οδήγησαν στο σταμάτημα έστω και αυτής της ελλιπούς χρηματοδότησης, ενώ την ίδια στιγμή οι κοινότητες, ακριβώς λόγω της ίδιας πολιτικής, γίνονται δέκτες χιλιάδων νέων μεταναστών. Αυτό οδήγησε τις Κοινότητες εκ των πραγμάτων σε έναν αποπροσανατολισμό από τα καθήκοντά τους και σε μια διαρκή, εναγώνια προσπάθεια αναζήτησης πόρων, την ίδια ώρα που και το γερμανικό κράτος περιορίζει δραστικά τη χρηματοδότηση στις μεταναστευτικές Κοινότητες και οδηγούν πολλές σε κλείσιμο.

Παράλληλα η ανυπαρξία χρηματοδότησης από Ελλάδα καθιστά τις Κοινότητες έρμαιο της Γερμανικής Μεταναστευτικής Πολιτικής, η οποία προφανώς και εξυπηρετεί ίδια συμφέροντα και αντιλαμβάνεται τους μετανάστες ως εργαλείο αύξησης της ανταγωνιστικότητας της γερμανικής οικονομίας.

Οι Ελληνικές κοινότητες στη Γερμανία εκτός της στήριξης των χιλιάδων μεταναστών, μπορούν να καταστούν και φορέας πολιτικής πίεσης προς το γερμανικό κράτος. Η Γερμανία είναι αυτή τη στιγμή το κέντρο λήψης αποφάσεων για όλη την Ευρώπη. Το να υπάρχει μια μαζική, δυναμική και οικονομικά ανεξάρτητη Κοινότητα που συσπειρώνει τους μετανάστες και αλληλεπιδρά με τον γερμανικό λαό σε βάσεις αμοιβαίας αλληλεγγύης αποτελεί διαπραγματικό χαρτί για κάθε ελληνική κυβέρνηση...

Κατά συνέπεια αιτούμαστε ετήσια, μόνιμη χρηματοδότηση από τις ελληνικές Αρχές, η οποία θα είναι επαρκής για να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες των μεταναστευτικών Κοινοτήτων».  

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση