iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ ΜΠΑΛΕΣ ΣΗΜΑ

Νέο Δ.Σ. στις 4 Μαίου στη Super League


 Ορίστηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο στη Super League, το όποιο θα λάβει μέρος στις 04/05 στις 14:00 στα γραφεία της Διοργανώτριας Αρχής. Θα γίνει συζήτηση για τα τηλεοπτικά και λοιπά δικαιώματα και τουλάχιστον άλλα τρία θέματα. Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως ακολούθως: 1)Επέκταση – Τροποποίηση Συμφωνιών Κεντρικής Διαχείρισης Τηλεοπτικών & Λοιπών Δικαιωμάτων μεταξύ του Συνεταιρισμού της FORTHNET και της από 05/08/2011 (ως έχει τροποποιηθεί) Εξωεταιρικής Συμφωνίας μεταξύ του Συνεταιρισμού και ΠΑΕ – Μελών του. 2) Σύμβαση Ανταποδοτικής Χορηγίας του Συνεταιρισμού για τα επόμενα έτη. 3)Επιλογή προμηθευτή επίσημης μπάλας Πρωταθλήματος 2015 – 16. 4)Θέματα Αγωνιστικού & Τηλεοπτικού Προγράμματος. 5)Διάφορα.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση