iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΠΑΣΠΑΤΗΣ

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Την ερχόμενη Δευτέρα 27 Απριλίου στις 17:55 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, στην αίθουσα "Ελευθέριος Βενιζέλος" του Δημαρχείου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

Προτάσεις-ερωτήσεις δημοτών.

1. Ενημέρωση για την εταιρεία ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

2. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης "Μελέτη αποκατάστασης-διαρρύθμισης 1ου Ενιαίου Λυκείου Ηρακλείου «Καπετανάκειο» και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του".

3. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού συνολικής αξίας 1.191,87 € που αφορά στην προμήθεια αγοράς φιαλών υγραερίου για τις ανάγκες των μελών των δέκα Κέντρων Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.) Δήμου Ηρακλείου Κρήτης.  

4. Ορισμός-αντικατάσταση των εκπροσώπων στις Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΔΙΑΥΛΟΣ και ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ ύστερα από την ανάδειξη της νέας δημοτικής Αρχής.

5. Εισήγηση για την έγκριση της συνέχειας της λειτουργίας των χώρων διανυκτέρευσης αστέγων και του Κέντρου υποστήριξής τους, ενόψει της επικείμενης λήξης της χρηματοδότησης του Ανοικτού Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Αστέγων.

6. Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. "Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Δ. Ηρακλείου".

7. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ηρακλείου".

8. Τροποποίηση Κανονισμού Ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α.Η. για ενστάσεις-διορθώσεις λογαριασμών (απόφαση 65/2015 Δ.Ε.Υ.Α.Η.).

9. Έγκριση και παραχώρηση χρήσης οχημάτων στη Δ.Ε.Υ.Α.Η.

10. Κατακύρωση αποτελέσματος του επαναληπτικού διαγωνισμού στο Υποέργο 5 "Προμήθεια Παιδαγωγικού Υλικού και Λοιπού Εξοπλισμού" της πράξης "Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων & Τμημάτων Ένταξης του Δήμου Ηρακλείου".

11. Έγκριση διενέργειας προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου οικονομικού έτους 2015.

12. Προμήθεια υλικών συντήρησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών.

13. Έγκριση προμήθειας Τμήματος Μελετών και Συντήρησης Πρασίνου.

14. Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας υλικών και μικροεργαλείων για τη συντήρηση πινακίδων (σήμανσης και ονοματοθεσίας).

15. Θετική ή αρνητική έγκριση απομάκρυνσης επικίνδυνων δέντρων και αντικατάσταση τους με νέες φυτεύσεις.

16. Διήμερο πολιτιστικών δράσεων.

17. Οργάνωση Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών από τη Β.Δ.Β. Εαρινός κύκλος σεμιναρίων 2015 με τίτλο "Ευρώπη και Δημοκρατία".

18. Καθορισμός τιμών εκδόσεων βιβλίων Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

19. Τέλεση μνημοσύνου 62 Μαρτύρων.

20. Έγκριση για την καταβολή προσαυξήσεων κατά την πληρωμή του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας προσκυρωμένου τμήματος του Δήμου Ηρακλείου ετών, 2010, 2011, 2012 και 2013.

21. Χρέωση ιδιωτών που θα εξυπηρετούνται από τα οχήματα του Δήμου, για εργασίες μεταφόρτωσης και μεταφοράς απορριμμάτων τους στο ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων (απόφαση 289/2015 Οικονομικής Επιτροπής).

22. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Α' τρίμηνο του 2015 (απόφαση 295/2015 Οικονομικής Επιτροπής).

23. Χορήγηση νέων αδειών πλανόδιου εμπορίου.

24. Ανανέωση παραγωγικής άδειας Λαϊκών Αγορών των κ.κ. Μανδαλάκη Αγγελικής και Παπαδάκη Στυλιανού.

25.  Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων .

26. Διακανονισμός οφειλών δημοτών.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση