iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΣΧΟΛΕΙΟ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Εκπαιδευτικοί κατέθεσαν πλαστά χαρτιά για να ανελιχθούν


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Πάνω από δέκα μαθαίνουμε πως είναι πανελλαδικά οι εκπαιδευτικοί που έχουν απολυθεί από το Δημόσιο, επειδή είχαν καταθέσει πλαστά χαρτιά, προκειμένου να βελτιώσουν την υπηρεσιακή τους κατάσταση.

Τα πλαστά έγγραφα δεν αφορούσαν στο πτυχίο διορισμού (πάλι καλά), αλλά στα πρόσθετα προσόντα (ξένες γλώσσες, Η/Υ κ.ά.) που πρέπει να έχει κάποιος εκπαιδευτικός για να επιλεγεί σε θέσεις ευθύνης...

Μαθαίνουμε επίσης πως οι έλεγχοι συνεχίζονται και σε τοπικό επίπεδο, όπου δεν αποκλείεται να έχουμε κάποιες δυσάρεστες εκπλήξεις.

ΕΣΤ

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση