iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017
ΓΙΑ ΜΠΛΟΚ ΣΤΕΛΙΟΥ

Η ιστορική απόφαση θα "βαρύνει" τους μετόχους


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Γίνεται πολύ λόγος για τις γενικές συνελεύσεις της ΠΑΕ ΟΦΗ που θα οδηγήσουν την ομάδα στην επόμενη μέρα. Πέρα από το ορθό των διαδικασιών που πρέπει να τηρηθούν, οι αποφάσεις θα ληφθούν από τους μετόχους της ΠΑΕ. Δεν υπάρχει «δια βοής» και ύφος συνέλευσης σωματείου, αλλά Ανωνύμου Εταιρείας και εκεί -ειδικά στην καθοριστική συνέλευση- θα μετρήσει πολύ για την όποια απόφαση, ποιοι θα καταθέσουν μετοχές που συγκροτούν την πλειοψηφία του σώματος της συνέλευσης. Οι αδελφοί Βατσινά κατέχουν παραδείγματος χάριν το 24% περίπου που επηρεάζει, είναι το ποσοστό του ερασιτέχνη και άλλοι, που κατάφεραν να νομιμοποιήσουν τις μετοχές τους, μετά το μπάχαλο από την αρχή της πολυμετοχικότητας.

Ακούμε πολλά και θα ακούσουμε περισσότερα για επίδοξους ηγέτες της ομάδας. Θα χρειασθεί όμως υπομονή και σοβαρότητα μέχρι τα δεδομένα να έχουν την απόλυτη σοβαρότητα που χρειάζεται ο ταλαιπωρημένος διοικητικά ΟΦΗ των τελευταίων χρόνων.

Όσο για την κρίσιμη απόφαση, σχετικά με την κατηγορία που επιλεχθεί, φαίνεται ότι από τη μία το καταστατικό «απαιτεί» αυξημένη πλειοψηφία, όμως από την άλλη αν «πάει» στη διάταξη του Νόμου περί επαγγελματικών ομάδων, γίνεται… δουλειά και με σχετική απαρτία.

Ρευστές καταστάσεις πάντως και σ'  αυτό το πεδίο…

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση