iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΠΙΤΑΓΗ

Στα 73,3 εκατ. ευρώ ακάλυπτες επιταγές και συναλλαγματικές


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Στα 73,3 εκατ. ευρώ ανήλθαν στα τέλη Μαρτίου 2015 οι ακάλυπτες επιταγές και οι απλήρωτες συναλλαγματικές, έναντι 56,8 εκατ. ευρώ το Φεβρουάριο 2015. 

Σύμφωνα με το Σύστημα Αθετήσεως Υποχρεώσεων της «Τειρεσίας», οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν τον Μάρτιο στα 52,5 εκατ. ευρώ, από 41,6 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο και 14,9 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο.

Οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν στα 20,7 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο, από 15 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο και 7 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο 2015.

Συνολικά οι ακάλυπτες επιταγές που σφραγίσθηκαν τον Μάρτιο 2015 ανήλθαν σε 925 τεμάχια, ενώ οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν σε 3.775.

Σημειώνεται πως συνολικά οι ακάλυπτες επιταγές που σφραγίσθηκαν στο πρώτο τρίμηνο 2015 ανήλθαν σε 3.229 τεμάχια και οι απλήρωτες συναλλαγματικές σε 11.903 τεμάχια.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση