iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ

Παγκρήτια Τράπεζα: "Καμία επίπτωση από τη μεταβίβαση"


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Σε συνέχεια της σχετικής απόφασης για τη μεταβίβαση της Πανελλήνιας Τράπεζας σε συστημικό σχήμα (Πειραιώς), η Παγκρήτια Τράπεζα ενημερώνει τους συνεταίρους και πελάτες της ως ακολούθως:

«Είναι γνωστό ότι η Πανελλήνια αναζητούσε τα τελευταία χρόνια επενδυτές για την ανακεφαλαιοποίησή της. Οι μέτοχοί της - Συνεταιριστικές Τράπεζες - ορθά και κατά προτεραιότητα επέλεξαν να στηρίξουν κεφαλαιακά τις δικές τους τράπεζες.

Η λύση που δόθηκε με τη συγκεκριμένη απόφαση των εποπτικών Αρχών διασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση των προσφερόμενων υπηρεσιών στις Συνεταιριστικές Τράπεζες, τις καταθέσεις και τις θέσεις εργασίας.

Σε ό,τι αφορά την Παγκρήτια Τράπεζα, η εξέλιξη αυτή δεν επιφέρει επιπτώσεις στη λειτουργία της καθότι:

- Η Τράπεζα έχει αποσβέσει σταδιακά το σύνολο της συμμετοχής της στην Πανελλήνια.

- Η οργάνωση και τα υφιστάμενα συστήματα της Παγκρήτιας καλύπτουν με επάρκεια τα υποστηρικτικά προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονταν από την Πανελλήνια».

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση