iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017
One Planet, Four Stars The second known case of a planet in a quadruple star system

Ένας πλανήτης με τέσσερις ήλιους


Μια ακόμα σημαντική ανακάλυψη έκαναν αστρονόμοι εντοπίζοντας ένα γιγαντιαίο αέριο πλανήτη ο οποίος έχει τέσσερις ήλιους στη «γειτονιά» του. Και το γεγονός ότι όλο και πιο συχνά ανακαλύπτονται τέτοιο κόσμοι δείχνει ότι πρέπει να αποτελεί μια συνηθισμένη εικόνα για το σύμπαν. Το συγκεκριμένο πλανητικό σύστημα ονομάστηκε 30 Ari

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση